Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 20 d’octubre de 2009

Avaluació de Nebivolol a la Insuficiència Cardiaca Crònica


Resum
No suposa un avenç terapèutic

Nebivolol és un beta-blocador (BBQ) cardioselectiu indicat en el tractament de la insuficiència cardíaca crònica (ICC) lleu a moderada, associat a tractament estàndard, en pacients ancians de 70 o més anys.

En l'estudi SENIORS, nebivolol va ser superior a placebo només en les variables compostes, principal (mortalitat per qualsevol causa i hospitalització CV) i secundària (mortalitat CV i hospitalització CV).

La població diana serien pacients de 70 anys o més amb fracció d'ejecció del ventricle esquerre (Fevi) <35%.
A comparacions indirectes nebivolol va ser inferior a altres BBQs que han demostrat reduir la mortalitat global i CV.
Segons un recent metaanàlisi les dades sobre mortalitat per nebivolol encara no són concloents pel que fa a la reducció del risc de mortalitat.
Les reaccions adverses són similars a les esperades amb altres BBs, les més freqüents van ser bradicàrdia i mareig.
El cost del tractament amb nebivolol és similar al de carvedilol i gairebé 5 vegades superior al de bisoprolol.
Lloc en terapèutica
Amb els estudis disponibles actualment, semblaria sensat donar preferència a aquells BBs per als quals hi ha més evidència al tractament de l'ICC (carvedilol, bisoprolol i metoprolol, encara que només els dos primers tenen aquesta indicació a Espanya).
Més informació:
Nebivolol en Insuficiència Cardiaca Crònica.
Avaluació realitzada pel Servei de Salut de Salut de les Illes Balears.
.
.
.