Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 9 d’octubre de 2009

Consideracions en relació al RD 1430/2009. Canvis amb la prestació d´incapacitat temporal (IT)


Reial Decret 1430/2009, d'11 de setembre, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 40/2007 de 4 de desembre de mesures en matèria de Seguretat Social, en relació amb la prestació d'incapacitat temporal.
Respecte al RD 1430/2009 i a Catalunya cal fer una sèrie de Consideracions d´utilitat a la pràctica diària:

1.- S’està treballant per fer les directrius d’aplicació a Catalunya. A la resta de l’Estat Espanyol existeix la Inspecció del Servei Públic de Salut i els Equips de Valoració d’Incapacitats de l’INSS, mentre que a Catalunya, en certa manera l’ICAM assumeix les dues funcions. ( En 2007 es va haver de fer una adaptació per Catalunya)

2.- A Catalunya, després del mes 12 d’IT els metges d’Atenció Primària ja no hauran de fer comunicats de confirmació, però seguiran essent els responsables del seguiment assistencial del pacient, i podran lliurar l’alta per millora, curació quan ho considerin oportú.

- No s´ha de fer cap alta d´esgotament al mes 12.

- L’alta per esgotament de termini es al mes 18, i es farà de manera automàtica pel sistema informàtic.

3.- Respecte al tema de les contingències:
El RD indica que el metge de primària haurà d’informar al pacient de la possibilitat d’iniciar el procés de disconformitat contra l’alta per accident de treball o malaltia professional lliurada per la mútua en un termini de 4 dies davant dels centres de l’INSS.
La iniciació d’aquest procés invalida l’alta que va ser lliurada per la Mútua, fins a la resolució del mateix.

Aquest procediment només és útil pels casos en que hi ha hagut una IT per contingències laborals prèvia.

En els casos en que no hi hagi antecendent d’IT per contingències laborals, o que hagin passat més de 4 dies respecte a l’alta que va lliurar la mútua d’accidents de treball, segueix en vigor el procediment indicat a la instrucció ICAM 1/2007. (defineix i homogeneitza l’actuació dels/de les metges/esses d’atenció primària de Catalunya quan considerin que el procés d’incapacitat temporal d’un/una treballador/treballadora és derivat de contingència professional (accident de treball o malaltia professional).
..També et pot interessar: