Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 22 d’octubre de 2009

Cribratge de càncer de mama en dones menors de 50 anys

Cribratge de càncer de mama en dones menors de 50 anys
Notes de Premsa

El Programa de detecció precoç de càncer de mama invita a totes les dones de 50-69 anys a fer-se el cribratge amb mamografia i amb periodicitat biennal.

El Programa està estes a tot el territori i es convida mitjançant carta personal a totes les dones de la població diana.

Durant l’any 2008 es van convidar 363.438 dones i el 66,1% va participar en el Programa.

Amb aquest cribratge es van diagnosticar 918 càncers de mama.

En els darrers tres anys s’ha observat que el Programa ha servit per reduir les desigualtats socioeconòmiques en l’accés a la detecció precoç.

La detecció precoç de càncer de mama en les dones de menys de 50 anys
La necessitat i els beneficis de cribrar les dones de menys de 50 ha estat motiu de controvèrsia científica des de fa anys.

En aquest sentit, la revisió sistemàtica i exhaustiva sobre el cribratge de càncer de mama, encarregada per la OMS, va concloure que “hi ha evidencia suficient” que el cribratge mamogràfic de les dones de 50-69 anys redueix la mortalitat per aquest tumor mentre que “només hi ha evidència limitada“ sobre el benefici en les dones de 40-49 anys.

Per altra banda, l’informe de l’any 2006 de la Comissió Assessora del Cribratge del Càncer del Pla Director d’Oncologia va concloure, després de revisar els estudis publicats, que l’evidència científica sobre l’eficàcia del cribratge per sota dels 50 anys era insuficient i va recomanar que no es fes cribratge poblacional generalitzat per sota d’aquesta edat.

L'evidència científica actual és insuficient per recomanar el cribratge amb mamografia en dones de menys de 50 anys de risc mitjà (risc poblacional) i presenta un balanç entre els beneficis potencials i els riscos (falsos positius, irradiació, sobrediagnòstic) més desfavorable.

No es recomana aquesta intervenció preventiva en base poblacional sistemàtica i, per tant, el Programa de Detecció Precoç no invita a les dones de menys de 50 anys.

Situacions especials
En les dones més joves és on es concentren bona part dels casos de càncer familiar o hereditari.
A aquestes dones se’ls ofereixen els serveis de consell genètic.
Les dones, i famílies, amb sospita de presentar una predisposició hereditària al càncer de mama son valorades a les unitats de consell genètic dels principals hospitals de referència en atenció oncologia. En aquestes unitats es determina el risc real de càncer i es proposen les mesures de prevenció i detecció precoç adequades a l’estimació del risc. En cas de descartar-se un risc elevat, es recomanaren les mesures adequades per a la població de risc moderat o poblacional.

Existeix un Oncoguia específica que garanteix la màxima qualitat i equitat en l’abordatge d’aquesta situació mèdica.