Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 8 d’octubre de 2009

Malaltia de l´Alzheimer. Rivastigmina i Avaluació transdèrmica

 Avaluació realitzada pel Servei de Salut de les Illes Balears.
Resum


La rivastigimina és un inhibidor de la aceticolinesterasa indicat en la demència tipus Alzheimer lleu a moderadament greu.

Estava disponible per via oral, i recentment s'ha comercialitzat com a pegat transdèrmic.
La seva dosi inicial és de 4,6 mg/24 i la dosi terapèutica recomanada 9,5 mg/24h.
Els pegats de rivastigmina de 9,5 mg/24h han demostrat la no inferioritat davant les càpsules a dosis de l´Informe d'Avaluació de Medicament N º 12 - Agost del 2009 ISSN :1989-192X .


Rivastigmina pegat transdèrmic
  1. No valorable: informació insuficient
  2. No suposa un avenç terapèutic
  3. Aporta en situacions concretes
  4. Modesta millora terapèutica
  5. Important millora terapèutica 6mg/12h i superior a placebo en l'únic assaig clínic d'eficàcia.
Aquest assaig també avaluava la dosi de 17,4 mg/24h d' rivastigmna transdèrmica però l'EMEA va decidir no aprovar-la per presentar un balanç benefici / risc negatiu.

El pegat de 4,6 mg no ha mostrat eficàcia i no s'ha d'utilitzar com a dosi de manteniment.
La incidència global de reaccions adverses va ser menor en pacients tractats amb rivastigmina pegat de 9,5 mg (50,5%) que amb càpsules (63,3%).

Els efectes secundaris gastrointestinals van ser els més freqüents, sent menor la seva incidència amb pegats (nàusees 7,2%, vòmits 6,2%) que amb càpsules (nàusees 23,1%, vòmits 17%).
No obstant l'abandonament del tractament per efectes adversos va ser del 11% amb els pegats de 9,4 mg/24h i del 9% amb les càpsules.

El cost anual del tractament amb rivastigmina pegats és similar al de les càpsules de rivastigmina i al dels altres anticolinesteràsics: donepezil i galantamina, però considerablement inferior al cost de la rivastigmina en solució.

Fins al moment no s'han realitzat assaigs de rivastigmina en pegats davant d'altres inhibidors de la acetilcolinesterasa.

En quant a la seva eficàcia clínica ha demostrat ser no inferior a la formulació en càpsules, amb menys nàusees i vòmits.

En aquest sentit, normalment el pegat podria ser una alternativa per a pacients amb intolerància oral i problemes de deglució en tractament amb rivastigmina càpsules ja que el seu cost és menor que el de la rivastigmina en solució.Més informació:
Informe complet: http://bit.ly/b9ZD3
.
.