Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 13 d’octubre de 2009

Recomanacions d´immunoprofilaxi del Virus respiratori sincitial amb Palivizumab

Protocols farmacoterapèutics autonòmics del Servei de Salut de les Illes Balears
Recomanacions
Les recomanacions d´immunoprofilaxi amb palivizumab són les següents:

En qualsevol cas s'ha de tenir en compte que la decisió d'iniciar la immunoprofilaxi ha de ser individualitzada, així com considerar la necessitat de reforçar les recomanacions higienic-sanitàries i els consells a la família.

1. Nens nascuts amb 32 setmanes de gestació o menys i menors de 6 mesos d'edat al inici de l'estació VRS.

2. Nens nascuts a les 28 setmanes o menys de gestació i menys de 12 mesos a l'inici de l´estació VRS (prèvia tramitació d'Ús Compassiu).

3. Nens menors de 2 anys d'edat, amb malaltia pulmonar crònica / DBP, que han necessitat tractament en relació amb la seva patologia, (oxigenoteràpia, broncodilatadors, diürètics, corticoids), en els 6 mesos previs al començament de l'epidèmia.

4. Nens prematurs> 32 setmanes amb malalties de base greus.

5. Nens prematurs nascuts entre 32-35 setmanes i menors de 6 mesos d'edat a l'inici de l'estació VRS amb dos dels tres factors de risc següents: edat cronològica inferior a 10 setmanes a l'inici de l'estació o haver nascut a les 10 primeres setmanes de l´estació (nascuts entre l'1 de setembre i el 30 de gener), germà gran a l'escola o assisteixen a la llar d´infants i mare fumadora durant la gestació.

6. Nens menors de 2 anys d'edat a l'inici de l'estació VRS i amb cardiopatia congènita hemodinàmicament significativa.

La decisió de tractar s'ha de fer en base al grau de compromís cardiovascular:

· Nens que reben medicació per a la insuficiència cardíaca congestiva.

· Nens amb hipertensió pulmonar greu o moderada

· Nens amb malaltia cardíaca cianòtica (En cas de cirurgia amb by-pass cardiopulmonar, repetir dosi de Palivizumab post-operatòria).

No està recomanat fer profilaxi a:
· Malaltia cardíaca no important (defecte septal atrial, defecte ventricular septal petit, estenosi pulmonar, estenosi aòrtica no complicada, coartació moderada de l'aorta en pacient amb ductus arteriosus).

· Nens amb lesions corregides per la cirurgia, encara que segueixin requerint medicació per a l'ICC

· Nens amb cardiomiopatia que no reben teràpia mèdica


Més informació


Informe complet

Resum

Mesures higièniques

.

.