Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 19 d’octubre de 2009

Tractamen antibiòtic de la infecció Odontogènica


Informació Terapèutica del Sistema Nacional de Salut

RESUM

La infecció odontogènics és una infecció polimicrobiana i mixta (aerobis / anaerobis).

Inclou diversos quadres clínics, la importància deriva de la seva freqüència i gravetat potencial.

És el tipus d'infecció més freqüent en la cavitat oral i el seu tractament suposa fins al 10% del total de prescripcions d'antibiòtics en la Comunitat.

En la majoria dels casos el seu tractament requereix la combinació de procediments odontològic / quirúrgics i farmacològics, aquest últim no sempre és necessari.

L'elecció de l'antibiòtic és empírica basant-se en criteris epidemiològics en funció del quadre clínic, els bacteris implicades en el mateix i la seva sensibilitat a l'antibiòtic, a més del perfil farmacològic / farmacodinàmic del mateix i les característiques individuals i clíniques del pacient.

Per això és important fer un diagnòstic el més precís possible i conèixer la indicació terapèutica antibiòtica dels diferents quadres.

Els antibiòtics d'elecció són els betalactàmics: Amoxicil, Amoxicil · lina-clavulànic i com a alternativa Clindamicina.