Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 26 de novembre de 2009

Actualitzacions del Tractament farmacològic del Glaucoma Crònic d´Angle Obert
.
.
.
.
.
.Resum:
 
1.- La Hipertensió ocular és un factor de risc més pel desenvolupament del glaucoma crònic d'angle obert (GPAA)..
.
2.- La decisió de tractar, la realitzarà l'oftalmòleg de manera individualitzada per cada pacient, basant-se en els factors de risc, en els valors de la pressió intraocular, en l'afectació del camp visual i en les proves estructurals del nervi òptic..
.
3.- La millor estratègia terapèutica per reduir les complicacions del glaucoma és reduir la pressió intraocular.
.
4.- El tractament tòpic d'elecció són els betablocadors i els anàlegs de les prostaglandines.
.
.
5.-Els efectes sistèmics dels coliris betabloquejants són rellevants i estan contraindicats en asmàtics, en MPOC i davant l'existència de bloquejos cardíacs.
.
6.-Simplificar la posologia i individualitzar el consell, millora l'adherència altractament tòpic
.
.
7.- El metge de família pot jugar un paper important en el seguiment del tractament, principalment en la detecció d'efectes adversos i en la millora del compliment.

.