Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 16 de novembre de 2009

Actualitzacions a l´ASMA i la MPOCEn els últims anys han sorgit noves controvèrsies en relació amb la seguretat dels tractaments inhalats utilitzats habitualment en l'asma i en la MPOC.El retard en la publicació d'alguns estudis, la informació contradictòria o la manca d'un posicionament de les agències reguladores de medicaments en el nostre medi, han contribuït a generar certa confusió entre els professionals sanitaris respecte al balanç, benefici i risc de fàrmacs com els beta agonistes de llarga durada ( a l'asma i la MPOC, i els anticolinèrgics i glucocorticoids inhalats (GCI) a la MPOC.

L'objectiu d'aquest INFAC és informar sobre els problemes de seguretat, analitzar el seu impacte en la pràctica clínica i proporcionar les recomanacions i precaucions a adoptar per a l'ús d'aquests fàrmacs.

RESUMS

ASMA
1.- Analitzant tota l'evidència disponible, es pot concloure que l'ús de BALD (salmeterol i formoterol)s'associa a un increment d'esdeveniments greus relacionats amb l'asma. El risc és molt clar enpacients que no reben tractament de fons amb GCI.

En pacients tractats amb GCI com a tractament de fons, el risc es redueix substancialment, però no es pot afirmar que desaparegui. En nens entre 4 i 11anys el risc sembla ser més gran.

MPOC
Els assajos clínics realitzats (TORCH, INSPIRE, Uplift) no semblen confirmar els possibles riscos associats als BALDO i als anticolinèrgics en pacients amb MPOC, encara que les agències reguladores continuen monitoritzant la seguretat d'aquests fàrmacs.

Pel que fa als GCI, és important tenir en compte el possible augment del risc de pneumònia, conjuntament amb el d'altres efectes adversos ja coneguts.

Recomanacions per a l'ús dels fàrmacs inhalats en la MPOC:
Com a pautes generals, es continua recomanant afegir broncodilatadors de llarga durada (BALD o tiotropio) a pacients que continuen amb símptomes malgrat rebre broncodilatadors de curta durada o bé quan presenten dos o més exacerbacions anuales.

El tiotropio s'ha mostrat superior al salmeterol en alguns estudis, encara que no en tots els análisis

Els GCI només haurien d'afegir als broncodilatadors de llarga durada en pacients amb FEV1 <50%>
La supervisió contínua del tractament és essencial per evitar tractaments innecessaris i minimitzar els riscos.

Més informació: