Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 30 de novembre de 2009

Avaluació de Dabigatran en Prevenció del Tromboembolisme


Dabigatrán en prevenció del tromboembolisme.
Evaluació realitzada pel Servei de Salut de les Illes Balears.


Resum

Dabigatrán etexilato és el profàrmac de dabigatrán, indicat en la prevenció del tromboembolisme venos (TEV) en cirurgia programada de genoll i maluc.

La dosi inicial són 110 mg i posteriorment de 220 mg/dia via oral.

En pacients amb insuficiència renal moderada o ancians (>75 anys), la dosi és de 75 mg a l'inici i 150 mg diaris de manteniment.

La durada del tractament en artroplàstia genoll és de 10 dies, i 28-35 dies per a artroplàstia de maluc.

Dabigatrán s'ha comparat amb enoxaparina en estudis de no inferioritat, on no ha resultat ser inferior en la prevenció de TEV, mostrant un benefici/risc molt similar al seu comparador.

Fins a la data no es disposa d'estudis comparatius davant altres heparinas sota pes molecular (HBPM) ni altres anticoagulants orals comercialitzats.

El seu perfil de seguretat és similar a enoxaparina.

Malgrat que la incidència de complicacions hemorràgiques són similars, en cas de sobredosi accidental no existeix a dia d'avui cap antídot per revertir el seu efecte, en canvi per a les HBPM es disposa de sulfat de protamina.

El cost del tractament amb dabigatrán supera al del tractament amb enoxaparina (un 15% (8,1 €) i 18% (29,9 €) per a artroplàstiade genoll i maluc, respectivament).


Lloc en terapèutica
L'eficàcia i seguretat de dabigatrán és similar a enoxaparina, però la innovació de l'administració oral versus el major cost, pot aportar un benefici afegit en algun grup de pacients, sobretot a l'alta hospitalària.

Per tot això, concloem que amb l'evidència disponible dabigatrán és una modesta millora terapèutica.

Resum
Informe complet


.
.