Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 26 de novembre de 2009

Avaluació de duloxetina en el trastorn d'ansietat generalitzada
.
.
.
.
.
.
..
Avaluació de duloxetina en el trastorn d'ansietat generalitzada.
Elaborada pel CEVIME

Un cop realitzada l'avaluació de la Duloxetina en el tractament del trastorn d'ansietat generalitzada i d'acord amb l'evidència científica disponible en aquest moment, el Comitè d'Avaluació de Nous Medicaments (CENM) recomana:
.
Continuar utilitzant la paroxetina com a tractament d'elecció a llarg termini del trastorn d'ansietat generalitzada, ja que la duloxetina no millora la seva eficàcia ni seguretat.
.
La duloxetina, antidepressiu inhibidor de la recaptació de serotonina i noradrenalina, ja estava aprovada per al tractament dels episodis depressius majors i el tractament del dolor neuropàtic perifèric diabètic en adults.

.
En aquest informe s'ha avaluat la nova indicació en el tractament del trastorn d'ansietat generalitzada.

EFICÀCIA: en el tractament a curt termini del trastorn d'ansietat generalitzada, la duloxetina ha estat més eficaç que placebo i no inferior a la venlafaxina d'alliberació retardada (s'ha d'interpretar amb precaució la conclusió de no-inferioritat ja que el resultat de l'anàlisi per intenció de tractar no confirma el de l'anàlisi per protocol).

.
No hi ha estudis directes de comparació davant la paroxetina.

SEGURETAT: l'anàlisi conjunt dels dos estudis davant placebo que inclouen un grup amb venlafaxina com a control actiu mostra un perfil de seguretat similar entre la duloxetina i la venlafaxina.

La venlafaxina requereix més precaucions d'ús que la paroxetina pels seus efectes cardiotòxics i hipertensos.

.No s'ha comparat amb paroxetina.

.COST: superior al de la paroxetina i de la venlafaxina.

Per tant, la duloxetina No es pot considerar un fàrmac de primera elecció per al tractament del trastorn d'ansietat generalitzada.

.Més informació:
Nou Medicament a Exàmen--> http://bit.ly/lm3Vp

Crítica a la publicidat--> http://bit.ly/3vbsnA

Informe complet--> http://bit.ly/2yMaem

.