Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 30 de novembre de 2009

El consum regular de l'àcid acetilsalicílic (AAS) en els pacients diagnosticats de càncer colorectal podria augmentar la seva supervivència


 Encara que ja s'havia mostrat eficaç per a la prevenció del càncer colorectal, ara s´apunta que també podria tenir efectes beneficiosos per reduir la mortalitat causada per aquesta malaltia una vegada establert el seu diagnòstic!

Nombrosos estudis observacionals j´ havien demostrat la capacitat de l'AAS per frenar el desenvolupament d'adenomas i de càncer colorectal, gràcies a la inhibició de la ciclooxigenasa (COX-2).


Aquest enzim promou la inflamació i proliferació cel·lular i està sobreexpressat en la majoria de tumors colorectales. No teníem clar el possible efecte de l'AAS en el pronòstic dels pacients ja diagnosticats de càncer colorectal, encara que diversos antiinflamatoris coxib també havien mostrat uns efectes prometedors.

Es presenta un estudi observacional que ara es publica en JAMA (2009;302(6):649-658.) per avaluar l'efecte del consum regular d'AAS en pacients amb càncer colorectal no metastásic.

Els pacients inclosos en aquest estudi ja participaven en les macro cohorts Nurses Health Study i Health Professionals Follow-up Stud, les dades del qual ja van servir en el seu moment per demostrar l'eficàcia de l'AAS en la prevenció del càncer colorectal (2005;294 (8):914-923.. i Gastroenterology. 2008;134(1):21-28.).
En aquest estudi es van incloure 1.279 homes i dones amb diagnòstic establert de càncer colorectal en estadis I, II i III i se'ls va realitzar un seguiment intens durant un període mig de 12 anys.

Es va comprovar que la mortalitat específica per aquesta malaltia va ser un 30% més baixa entre els pacients que havien pres AAS regularment que entre els que no ho van fer (HR 0,7, CI 95%: 0,53-0,95).

La mortalitat global també va anar un 20% més baixa en el mateix grup. Els efectes sobre la mortalitat encara eren més acusats entre els pacients els tumors dels quals sobreexpressaven COX-2, sent en aquesta cas la reducció mitjana de la mortalitat per càncer colorectal d'un 60%.

Igualment, es remarca que el major benefici de l'AAS s'observava entre els pacients que havien iniciat el seu consum regular després del diagnòstic de càncer colorectal i no abans.

L'anàlisi multivariant que van dur a terme els autors, va permetre descartar que tals efectes en la reducció de la mortalitat poguessin atribuir-se a diferències entre els tractaments administrats o als factors pronòstics coneguts.

El caràcter observacional de l'estudi obliga a ser prudents en la seva interpretació ja que podria existir una confusió derivada d'alguna associació entre els factors que van induir al consum voluntari d'AAS (la majoria amb finalitats analgèsiques) i els que són responsables d'un bon pronòstic en aquesta malaltia.

D'altra banda, la coincidència d'aquests resultats amb els dels estudis que també han investigat el caràcter protector de l'AAS en el càncer colorectal permet tenir esperances sobre la plausibilitat i consistència de l'efecte.

Per això, el pertinent i necessari ara és disposar com més aviat millor dels resultats d'un Assaig Clínic Controlat que compari, tant en termes de beneficis com d'efectes secundaris (fonamentalment el sangrat), el consum regular de l'aspirina com a complement al tractament oncològic, especialment en els pacients amb sobreexpresió de COX-2.Artícles de referència:
1.- Chan AT, Ogino S, Fuchs CS. Aspirin Use and Survival After Diagnosis of Colorectal Cancer. JAMA. 2009;302(6):649-658.

2.- Chan AT, Giovannucci EL, Meyerhardt JA, Schernhammer ES, Curhan GC, Fuchs CS. Long-term use of aspirin and nonsteroidal anti-inflammatory drugs and risk of colorectal cancer. JAMA. 2005;294 (8):914-923.

3.- Chan AT, Giovannucci EL, Meyerhardt JA, Schernhammer ES, Wu K, Fuchs CS. Aspirin dose and duration of use and risk of colorectal cancer in men. Gastroenterology. 2008;134(1):21-28.