Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 3 de novembre de 2009

El Departament de Salut implanta el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte


Nota de Premsa

L’any 2010 s’iniciarà la implantació del programa a tot Catalunya

Es preveu que s’assoleixi la cobertura del 100 % de la població diana l’any 2015

Per primera vegada a l’Estat espanyol els farmacèutics tindran un paper actiu en la detecció d’aquest tipus de càncer.

La prova de detecció de sang oculta en femta es durà a terme en homes i dones de 50 a 69 anys d’edat, amb una periodicitat biennal

A Catalunya, cada any es diagnostiquen uns 4.500 casos nous d’aquest tumor

La Consellera de Salut, Marina Geli, ha presentat avui el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte. Es tracta d’un programa que ofereix el Departament de Salut des de diferents hospitals catalans als homes i dones que tenen entre 50 i 69 anys, amb l’objectiu de prevenir i diagnosticar precoçment el càncer de còlon i recte.

Actualment el Programa està implantat a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat i al GTS de l’Alt Penedès. La població diana inclosa és de 85.686 persones, xifra que equival al 5,4 % de la població diana de Catalunya.

Abans de finalitzar l’any 2009, el programa s’implantarà a les àrees funcionals Esquerra i Litoral de la ciutat de Barcelona.

L’Oficina de Cribratge de l’Hospital Clínic-Hospital del Mar coordinarà el programa en aquests territoris, la qual cosa suposarà l’assoliment d’una població diana inclosa de 196.761 persones, xifra que equival al 17,7 % de la població diana de Catalunya.

L’any 2010 el Programa es començarà a implantar a les regions sanitàries de Barcelona, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Girona, Catalunya Central i Lleida. La implantació es farà de forma progressiva i es preveu que s’assoleixi la cobertura del 100 % de la població diana l’any 2015.

El programa consisteix en la realització d’una prova que detecta la sang en femta no visible a simple vista i les posteriors exploracions en cas de necessitat, així com l’atenció individualitzada a les persones amb un risc incrementat en funció dels seus antecedents familiars i personals de càncer.


El paper de les farmàcies

Per primera vegada a l’Estat espanyol les farmàcies tindran un paper actiu en la detecció d’aquest tipus de càncer. La proximitat dels farmacèutics als usuaris facilitarà aquest paper a l’hora de convèncer i conscienciar homes i dones d’entre 50 i 69 anys de la conveniència de fer-se una prova que pot ajudar a detectar, en una fase precoç, una malaltia curable.

Les farmàcies seran les encarregades de recollir les mostres dos cops per setmana i portar-les als hospitals perquè les analitzin. A Europa només hi ha una experència similar a Itàlia.


Importància de la detecció precoç

L’objectiu principal del programa és prevenir i reduir els casos de mortalitat. La majoria dels càncers de còlon i recte (CCR) es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos colorectals. No obstant això, la presència de pòlips és freqüent en la població i només un petit percentatge, entre el 3 % i el 4 %, progressa a càncer. El temps mitjà necessari per completar aquesta progressió és llarg, probablement de 10 anys o més, cosa que permet prevenir o detectar precoçment el CCR i consegüentment millorar el pronòstic de la malaltia.

El recull de dades de 4 assaigs controlats ha conclòs que el cribratge amb detecció de sang oculta en femta pot reduir la mortalitat per CCR un 15 % si es fa amb una periodicitat biennal.


Incidència i mortalitat del càncer de còlon i recte

El càncer de còlon i recte (CCR) és el tercer càncer en freqüència entre els homes i el segon en les dones. A Catalunya, cada any es diagnostiquen 4.500 casos nous d’aquest tumor (2.600 en els homes i 1.900 en les dones).

Un 5,4 % dels homes i un 3,1 % de les dones desenvoluparan un càncer de còlon i recte abans dels 74 anys. La supervivència als 5 anys és a l’entorn del 50 %.

El CCR és, per altra banda, la segona causa de mort per càncer a Catalunya tant en homes com en dones, després del càncer de pulmó i el de mama, respectivament. Cada any moren 1.970 persones per aquest tipus de tumor.

.

1 comentari:

Miguel Angel ha dit...

¿Es rentable, eficiente y sostenible?... ¿no se detectarán muchos falsos positivos?, tengo mis dudas sobre las heces ocultas en sangre... el tiempo las aclarará evidentemente.