Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 16 de novembre de 2009

Impacte de la manca de compliment del tractament antihipertensiu
.
.
.
.

Un alt compliment del tractament antihipertensiu s’acompanya d’una reducció del risc de malaltia cardiovascular, segons els resultats d’un estudi recent
.
En una anàlisi d’un registre italià gairebé 19.000 pacients hipertensos sense cardiopatia isquèmica incident van ser dividits en tres grups segons el grau de compliment del tractament: alt, intermedi o baix (8%, 41%, i 51% de la cohort, respectivament).
.
.
Després d’un seguiment mitjà de 4,6 anys, la diabetis, la dislipèmia, l’obesitat i les pautes de tractament amb diversos fàrmacs es van associar de manera significativa amb un elevat compliment.
-
Els pacients amb alt compliment del tractament tenien menys risc de malaltia cardiovascular en comparació dels del grup amb baix compliment.
.
En l’editorial acompanyant, l’autor ens recorda que prop d’un 50% dels pacients deixen el tractament antihipertensiu durant els 6-12 mesos d’haver-lo iniciat, i ressalta la importància d’assegurar una regulació òptima de la pressió arterial i un bon compliment del tractament (Circulation 2009;120:1558-60).
.
.