Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 9 de desembre de 2009

Avaluació de Medicaments Nous: Fesoterodina (Toviaz)


Realitzat pel "Centro de Información y Evaluación de Medicamentos y Productos Sanitarios de la Región de Murcia"
Resum


1.- Fesoterodina
no sembla aportar cap avantatge ni en termes d'eficàcia ni de seguretat respecte als fàrmacs considerats d'elecció.

2.-El perfi l d'efectes adverss de fesoterodina de 4 mg/24 h és similar al de tolterodina de 4 mg/24 h, però amb una major incidència d'efectes anticolinèrgics com a sequedat de boca i mal de cap, a causa de la falta de selectivitat de fesoterodina per un subgrup en concret de receptor muscarínics.


3.- No existeixen dades comparatives de fesoterodina amb altres fàrmacs anticolinèrgics.

Les úniques dades d'eficàcia provenen d'estudis de referència per a l'autorització, comparatius amb placebo.

4.- Amb l´objectiu de minimitzar la incidència d'efectes adversos, la guia NICE (Nacional Institute for Clinical Excellence, recomana iniciar el tractament amb oxibutinina 2,5 mg/12 hores.


Més informació:

Document