Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 24 de desembre de 2009

El BOE publica la Llei Òmnibus

El BOE publica la anomenada "Llei Òmnibus" (Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici) i derivada de l'anomenada Directiva (de la UE) de Serveis.

El seu redactat afecta infinitat de Lleis i normatives.

És d´interès les possibles repercussions sobre la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en diversos articles i disposicions. Article 8. Aquesta Llei a més, anuncia i fa necessària una nova reforma del Reglament del Serveis de Prevenció que és produirà abans de sis mesos.


Més informació:
BOE
.
.