Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 24 de desembre de 2009

El BOE publica la Llei Òmnibus

El BOE publica la anomenada "Llei Òmnibus" (Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici) i derivada de l'anomenada Directiva (de la UE) de Serveis.

El seu redactat afecta infinitat de Lleis i normatives.

És d´interès les possibles repercussions sobre la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en diversos articles i disposicions. Article 8. Aquesta Llei a més, anuncia i fa necessària una nova reforma del Reglament del Serveis de Prevenció que és produirà abans de sis mesos.


Més informació:
BOE
.
.