Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 1 de desembre de 2009

Guia de pràctica clínica sobre la Hepatitis C


GPC sobre la Hepatitis C


Completa i actualitzada guia per al maneig global de la infecció pel virus de l'Hepatitis tipus C.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el 2,5% de la població mundial està infectada pel virus de l'Hepatitis de tipus C (VHC).

Els diferents estudis epidemiològics realitzats a Espanya mostren que la prevalença és semblant i varia entre l'1 i el 2,6%, el que suposa que entre 480.000 i 760.000 persones estan infectades.


Afecta principalment a les persones entre 30 i 45 anys i a les persones majors de 65 anys.


Entre els més joves (entre 30 i 45 anys) la infecció s'atribueix principalment al consum de drogues per via parenteral i entre majors de 65 anys és sobretot atribuïble a la recepció de transfusions (abans de la dècada dels anys 90) o a l'ús clínic de xeringues no esterilitzades (abans de la dècada dels anys 70).


Encara que el curs de la malaltia és, generalment, asimptomàtic, el 80% dels pacients amb infecció crònica evolucionen a llarg termini cap a una hepatopatia que pot ser greu com cirrosi hepàtica o carcinoma hepatocelular (Weekly Epidemiological Record, 1997, 72:65 -69 i Med Clin. 2006; 127 (3) :113-7.).2006;127(3):113-7.).Referencies:

1.- World Health Organization. Hepatitis C. Weekly Epidemiological Record, 1997, 72:65-69.
Bruguera M, Forns X. Hepatitis C en España. Med Clin 2006;127(3):113-7.