Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 9 de desembre de 2009

Informe de la OCDE (Healt at a Glance 2009).


"El Panorama de la Salut 2009 ".
Dades molt interessants!
Els Indicadors de l'OCDE ofereixen un recull d'indicadors comparables i actualitzats relatius a diversos aspectes de l'evolució de la salut i dels sistemes sanitaris dels 30 països de l'OCDE.

La publicació té caràcter biennal (es va iniciar el 2003) i s´utilitza com a font de dades i referència Eco-Salud OCDE 2009 (OECD Health Data 2009), base de dades amb més de mil sèries estadístiques sobre la salut i els sistemes sanitaris dels països de l'OCDE.

L'Institut d'Informació Sanitària del Ministeri de Sanitat i Política Social, com a corresponsal a Espanya de OECD Health Data, és l'encarregat de la coordinació i recopilació de la informació que s'inclou en la base de dades procedent, en la major part dels casos , d'estadístiques i sistemes d'informació que elabora la Subdirecció General d'Anàlisi Econòmic i Fons de Cohesió, el propi Institut d'Informació Sanitària, altres unitats del ministeri i en estadístiques de l'Institut Nacional d'Estadística.

Ambdues organitzacions, Ministeri de Sanitat i Política Social i INE, són les principals fonts d'informació de la base de dades.

La publicació Panorama de la salut 2009, Indicadors de l'OCDE torna a posar de manifest les enormes disparitats existents entre els trenta membres de l'OCDE en matèria d'estat de salut, riscos per a la salut, despeses, assignació de recursos i resultats dels seus respectius sistemes de salut.

La quarta edició del Health at a Glance 2.009 Indicators OCDE, inclou un important nombre de diagrames i taules al costat de textos explicatius agrupats al voltant de set capítols.
.
Més informació:
,
,