Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 17 de desembre de 2009

La Caixa d'Eines Comunitària. Una eina d´utilitat!


El Community Toolbox o la Caixa d'Eines Comunitària és un potent recurs online desenvolupat des de la Universitat de Kansas.

L'espai es va crear com una eina per facilitar informació sobre elements clau que ajudin al desenvolupament de comunitats saludables.
.
La "caixa d'eines" s'agrupa en diverses seccions:
1.-Taula de continguts: En 46 capítols es desenvolupen àrees de marcs teòrics de les actuacions comunitàries, com implementar les mateixes, l'avaluació, com desenvolupar estratègies de participació, planificació, etc...
.
2.-Unes guies ràpides que davant de la pregunta " Què desitja fer vostè avui? " facilita informació sobre aspectes claus en el desenvolupament d'activitats comunitàries: com organitzar una reunió o com avaluar problemes o detectar àrees de millora...
.
3.- Una altra sèrie de guies ràpides per donar respostes a problemes que puguin anar sorgint en el desenvolupament d'activitats comunitàries.
.
4.-En l'apartat "Utilitzar enfocaments de futur" s'ofereixen dos recursos:
.
4.1.- el primer és una espècie de cicle de millora contínua de la qualitat i seqüència de planificació, aplicat al model d'actuacions comunitàries on es destaquen i desenvolupen 12 elements clau del procés. Similar, però més desenvolupat, al model proposat per PACAP en les seves recomanacions per a la posada en marxa d'activitats comunitàries.
.
4.2. -El segon recurs d'aquest apartat són diferents enllaços a bases de dades de coneixement sobre actuacions comunitàries.
.
5- Finalment "Connectar amb d'altres" permet fer consultes online a assessors i accedir a diversos enllaços sobre Salut Comunitària i Promoció de la Salut.
..
Entrada original de Rafa Cofiño en saludcomunitaria.wordpress.com
.
.