Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 30 de desembre de 2009

Major supervivència de l'aturada cardíaca al reduir les interrupcions de les compressions toràciques!


Introducció
L'aturada cardiaca sobtada és un procés amb una elevada mortalitat.

La proporció de temps en què es realitzen les compressions toràciques (CT) durant la ressucitació cardiopulmonar (RCP) és un aspecte clau de la mateixa, i s´ha demostrat en alguns estudis que les CT es realitzen només en el 50% del temps de la RCP [1, 2].

.ResumEstudi multicèntric de cohort,. Es va avaluar la fracció de temps emprat en la RCP per a les CT i el seu efecte sobre la supervivència en pacients amb aturada cardíac extrahospitalari amb ritme inicial de FV o TVSP.

Es van analitzar els registres de 506 pacients. La fracció de temps dedicat a les CT durant intervals d'1 minut es va mesurar pels canvis en la impedància toràcica registrada pels elèctrodes del monitor-desfibril·lador.

Els pacients van ser classificats en cinc grups, d'acord a la proporció mitjana|mitja de temps dedicat a les CT: 0%-20% (100 pacients), 21%-40% (74), el 41%-60% (117), el 61%-80 % (143), i el 81%-100% (72).

El 71% de les aturades van ser presenciades, el 34% van ocórrer en lloc públic, el 51% van rebre RCP per testimonis i el 23% van sobreviure.

Després d'ajustar per possibles variables confusores (edat, sexe, localització, RCP per testimonis, aturada presenciada i temps de resposta), l'odds ratio (OR) per a la supervivència a l'alta va anar 3,01 (IC 95% 1,37 a 6,58) en el grup amb una mitjana de CT de 61%-80% i de 2,33 (IC 95% 0,96 a 5,63) en el grup de 81%-100%, en relació amb el grup amb menor mitjana.

ComentariLa troballa d'una major supervivència en el grup amb una fracció 61%-80% és molt interessant.

Encara que l'estudi no pot provar causalitat de forma determinant, una relació causal té sentit biològic, estimant els autors que un augment del 10% en la fracció de CT es traduiria en una OR d'1,11 per a la supervivència.

Confirma que un augment en la fracció de CT en la RCP fora de l'hospital és un factor independent de supervivència a l'alta hospitalària, com han assenyalat els estudis de la denominada ressucitació cardiocerebral [4], igual com un altre encara més recent que indica que la ventilació passiva produeix major supervivència que la ventilació artificial durant la RCP [5].

En un editorial que acompanya a l'estudi comentat, Ewy es pregunta fins i tot si s'haurien de canviar els protocols de ressucitació quant a les relacions compressió/ventilació, sense esperar les guies de 2010 [6].


Article original: Chest compression fraction determinis survival in patients with out-of-hospital ventricular fibrillation. Christenson J, Andrusiek D, Everson-Stewart S, Kudenchuk P, Hostler D, Powell J, Callaway CW, Bishop D, Vaillancourt C, Davis D, Aufderheide TP, Idris A, Stouffer JA, Stiell I, Berg R. Circulation 2009; 120(13): 1241-1247. [Resum] [Articles relacionats]

Font: Remi

  1. Quality of cardiopulmonary resuscitation during out-ofhospital cardiac arrest. Wik L, Kramer-Johansen J, Myklebust H, Sorebo H, Svensson L, Fellows B, Steen PA. JAMA 2005; 293: 299-304. [PubMed]
  2. Adverse hemodynamic effects of interrupting chest compressions for rescue breathing during cardiopulmonary resuscitation for ventricular fibrillation cardiac arrest. Berg RA, Sanders AB, Kern KB, Hilwig RW, Heidenreich JW, Porter ME, Ewy GA. Circulation 2001; 104: 2465-70. [PubMed]
  3. El proyecto ROC ("Resuscitation Outcomes Consortium"): una iniciativa para mejorar los resultados de la resucitación. Lopez Messa JB. REMI 2008; 8 (8): A88. [REMI]
  4. Resucitación cardiocerebral. ¿Una nueva RCP?. Martín Hernandez H. REMI 2009; 9 (2): A95. [REMI]
  5. Passive oxygen insufflation is superior to bag-valve-mask ventilation for witnessed ventricular fibrillation out-of-hospital cardiac arrest. Bobrow BJ, Ewy GA, Clark L, Chikani V, Berg RA, Sanders AB, et al. Ann Emerg Med 2009: 54:656-62. [PubMed]
  6. Do modifications of the American Heart Association Guidelines Improve Survival of Patients with Out-of-Hospital Cardiac Arrest? Ewy GA. Circulation 2009; 119: 2542-4. [PubMed]