Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 22 de desembre de 2009

Nova Guia de pràctica Clínica i Model Assistencial a Catalunya: Les infeccions de transmissió SexualLa consellera de Salut ha presentat la Guia de pràctica clínica i el Model assistencial integrat de les infeccions de transmissió sexual a Catalunya.

La Consellera de Salut, Marina Geli, ha presidit l’acte de presentació del projecte Guia de pràctica clínica i Model assistencial integrat de les infeccions de transmissió sexual a Catalunya, que ha estat presentat pel Director general de Salut Pública, Antoni Plasència, i l’Adjunta a la Direcció General de Planificació i Avaluació , Dolors Costa.

La Guia de pràctica clínica (GPC) sobre infeccions de transmissió sexual recull les recomanacions per a la prevenció, el diagnòstic, el maneig clínic i el tractament de les ITS, basades en la millor evidència científica disponible.

El Model assistencial integrat de les infeccions de transmissió sexual es fonamenta en la gestió integral per processos, i comporta la reordenació dels fluxos de treball de tota la xarxa d’atenció sanitària per garantir una atenció de qualitat, centrada en el pacient, amb la participació i coordinació de tots els nivells assistencials i professionals implicats, amb una pràctica clínica homogènia basada en les recomanacions de la GPC i orientada amb perspectiva de gènere.

Tant la Guia de pràctica clínica com el Model assistencial integrat de les infeccions de transmissió sexual són els primers d’aquestes característiques que s’elaboren a l’Estat espanyol.

Des de l’any 2001 s’ha observat a Catalunya un increment sostingut de la incidència d’algunes infeccions de transmissió sexual (ITS).

Per a l’elaboració de la GPC s’ha seguit la metodologia d’elaboració de guies de pràctica clínica i per l’elaboració del model assistencial integrat s’ha emprat la metodologia de la gestió integral de processos. Per a una i l’altre, s’ha comptat amb la participació de professionals sanitaris de diversos àmbits, nivells i estaments, i també amb representants d’entitats comunitàries que treballen en la prevenció de les ITS i el VIH.

La GPC sobre ITS dona recomanacions per a la prevenció, el diagnòstic, el maneig clínic i el tractament de les ITS, basades en la millor evidència científica avaluada i disponible per tal d’ajudar els professionals i les persones usuàries dels serveis, a prendre decisions adequades sobre l’atenció sanitària més apropiada per a aquestes infeccions.

La població sobre la que s’han d’aplicar les recomanacions de la GPC és la dels homes i les dones de 13 anys o més amb risc o amb manifestacions d’ITS, i les seves parelles sexuals.

La GPC va destinada a tots els professionals sanitaris que en la seva pràctica clínica diagnostiquen, tracten ITS i treballen en la seva prevenció. A part dels continguts més biomèdics, la GPC dóna una especial èmfasi als continguts i instruments per la prevenció d’aquestes infeccions, com són l’aconsellament i l’entrevista motivacional, i els cribratges.


També compta amb els suport de la unitat monogràfica d’ITS de Catalunya així com també de les unitats de tractament del VIH ateses les sinèrgies d’ambdós tipus d’infeccions. El model assistencial per a les ITS integra activitats preventives i clíniques, i constitueix l’instrument d’execució de les recomanacions de la GPC.

Document

.

.
.