Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 14 de desembre de 2009

Revisió clínica de la Infecció del Peu Diabètic


A l'American Family Physician hi ha una revisió clínica titulada Infecció del Peu Diabètic per Mazen S Bader MD, MPH.
La infecció del peu diabètic és comuna en els pacients amb diabetis i està associat a alta morbiditat i risc d'amputació de les extremitats inferiors.

Resum
- Les infeccions del peu diabètic són classificades com a lleu, moderada o severa.
.
- Les Bacteris Gram-Positives com a Stafilococos aureus i Estreptococs beta-hemolítics són els patògens més comuns en infeccions prèviament no tractades lleus i moderades.
.
- En infeccions severes, cròniques o prèviament tractades són freqüents polimicrobianes.

- El diagnòstic d'infecció de peu diabètic està basat en els signes i símptomes d'inflamació local.

- Sempre s'ha de fer el cultiu de les ferides infectades després del desbridament.

- Es prefereixen les mostres dels teixits obtingudes per raspall amb bisturí de la base de l'úlcera o de la ferida o per biòpsia de l´os.

- Els estudis d'imatge estan indicats per a la sospita de col·leccions purulents de teixits tous o en osteomielitis.
.
- L'òptim maneig requereix el desbridament quirúrgic agressiu i el maneig de la ferida amb antibioticoterapia efectiva i correcció de les anormalitats metabòliques (principalment l'hiperglicèmia i la insuficiència arterial).

- No és requerit el tractament amb antibiòtic per a les úlceres no infectades.
.
- La infecció lleu del teixit tou pot ser tractada amb antibiòtics orals, incloent dicloxacilina, cefalexina i clindamicina.

- La infecció severa del teixit tou pot ser inicialment tractada via endovenosa amb ciprofloxacina, clindamicina, piperacilina / tazobactam o imipenem / cilastatina.
.
- S'ha de considerar l'elecció del règim d'antibiòtic davant del risc d'infecció Staphylococcus aureus resistent.

- El tractament amb antibiòtics ha de serr d'una a quatre setmanes per a la infecció de teixits tous i de sis a 12 setmanes per a l'osteomielitis i té que ser controlada per un tractament definitiu.

Per la revisió completa, faci click en document
.
American Family Physician 78 (1): 71-79, 81-82 © 2008 American Academy of Family Physicians
.
.