Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 17 de desembre de 2009

Web pafes.cat per utilitzar l’activitat física i l’esport contra el sedentarisme!


225 àrees bàsiques de salut de 178 municipis catalans participen en aquest Pla, que està convertint la prescripció de l’activitat física en una eina preventiva i terapèutica d’utilització habitual als centres de salut catalans.

El PAFES és una iniciativa interdepartamental del Govern de Catalunya per lluitar contra el sedentarisme; realitzada pel Departament de Salut i la Secretaria General de l’Esport (Departament de la Vicepresidència) de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu final del programa PAFES és millorar la salut i la qualitat de vida de les persones sedentàries, tot augmentant els nivells d’activitat física (AF) dels adults mitjançant la capacitació de professionals sanitaris i d’AF i facilitant la pràctica als usuaris de l'atenció primària.

Els objectius específics del programa PAFES són:

Incorporar la prescripció i el consell d’activitat física com a eina terapèutica d’utilització en l’atenció primària de salut.


Actualitzar els coneixements i habilitats dels professionals implicats mitjançant cursos de formació i reciclatge, coordinadament amb equips docents multidisciplinars que proporcionin les eines necessàries per desenvolupar els seus rols.


Coordinar els recursos assitencials (d’atenció primària i a nivell especialitzat) que poden intervenir en el procés de prescripció de l’activitat física.


Potenciar la utilització d’equipaments esportius existents a nivell territorial.


Establir canals de comunicació dintre dels equips multidisciplinars.


Impulsar la col·laboració entre els diferents sectors i institucions implicats en cada cas.


Més informació:
http://www.pafes.cat/
.
.