Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 19 de gener de 2010

Actualització de fàrmacs modificadors de la malaltia en Artritis ReumatoideResum


El tractament de l'Artritis Reumatoide ha canviat pel reconeixement que:

1.- El dany articular comença de manera precoç, a
2.- major evolució menor és la probabilitat de resposta i
3.- que és difícil definir patrons de risc individuals.

Tot pacient amb malaltia activa ha de ser tractat amb fàrmacs modificadors de la malaltia(FAME) de forma precoç.
.
L'objectiu és aconseguir la remissió o un estat de mínima activitat inflamatòria.
.
Els FAME són fàrmacs d'acció lenta que eviten o prevenen la progressió del dany estructural.

.No existeixen molts assaigs clínics que comparin l'eficàcia i seguretat dels FAME entre si i els estudis de cost/efectivitat són també escassos.
.
Els FAME no biològics es caracteritzen per modular la resposta del sistema immunològic amb un mecanisme d'acció ampli i no del tot bé coneguts.

.Els fàrmacs biològics són anticossos o proteïnes de fusió amb una acció específica sobre una diana específica promovent el bloqueig d'una molècula, del seu receptor o la lisis d'un subgrup cel·lular.
..
Més informació: Document complet

..