Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 27 de gener de 2010

Interferència de la metformina en l'absorció de vitamina B12Un aspecte generalment desconegut és la interferència de la metformina en l'absorció de vitamina B12 a través d'un mecanisme que encara no està del tot establert.
.
S'estima que entre el 10% i el 30% dels pacients que prenen metformina a llarg termini, presenten un dèficit de vitamina B12, que apareixeria malgrat una ingesta adequada de vitamina per la dieta.
.
A més, sembla que la reducció de la vitamina B12 produiria una elevació en els nivells d'homocisteína, havent-se demostrat que l'hiperhomocisteinemia augmenta la morbimortalidad cardiovascular, la incidència d´accident cerebrovascular, d'estenosi carotídia, d'Alzheimer i de fractures òssies (encara que queda per determinar si la hiperhomocisteinemia és fisiopatològicament responsable o només és un marcador analítico.
.
Alguns estudis estableixen que l'ús de metformina junt amb els inhibidors de la bomba de protons (IBP), és la principal causa de dèficit de vitamina B12 de causa farmacològica quan els tractaments es prolonguen en el temps (més de dos anys).
.
Tenint en compte que molts pacients diabètics tipus 2 prenen metformina i IBP, hauríem d'aconsellar incloure quantitats adequades de vitamina B12 en les seves dietes i revisar els nivells sèrics de vitamina B12 anualment.
.
S'ha de tractar el dèficit de B12 produït per l'ús de metformina?
Sí, el dèficit de B12 pot provocar símptomes psiquiàtrics i neurològics anormals entre els que es poden incloure ataxia, debilitat muscular, espasticitat, incontinència, hipotensió, problemes en la vista, demència, psicosi i pertorbacions en l'estat d'ànim. Aquests símptomes poden aparèixer fins i tot si els nivells de vitamina B12 són lleugerament inferiors als nivells normals i que són lluny dels nivells que normalment s'associen amb l'anèmia megaloblàstica.
Existeix suficient evidència que indica que cal tractar el dèficit de B12 encara que no existeixi anèmia megaloblàstica.
.
Més informació:
. Font: FarmaBoletín, Boletín Farmacoterapéutico de Aragón.
.
.
.