Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 13 de gener de 2010

Relació entre la SIBUTRAMINA (Reductil®) i increment de risc cardiovascularLa Subdirecció General de Medicaments d'Ús Humà de I'Agencia Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa relacionada amb SIBUTRAMINA (Reductil®) i increment de risc cardiovascular.

Sibutramina esta comercialitzada a I'Estat espanyol amb el nom de Reductil@, en capsules de 10 i 15 mg.
.
La sibutramina (Reductil®) és un fàrmac per al tractament de les formes severes d’obesitat, és a dir, quan l’índex de massa corporal (IMC) és 30 kg/m2 o superior, o quan el sobrepès (IMC≥27 kg/m2) estigui associat a d’altres factors de risc (diabetis tipus II o dislipèmia), en pacients que no han respost prèviament a un règim apropiat de pèrdua de pes.
..
Està indicat com a tractament farmacològic dintre d'un programa integral de pèrdua de pes, de manera que els pacients tractats amb sibutramina han de modificar els seus hàbits de vida per perdre pes i mantenirlo reduït un cop finalitzat el tractament.
.
Arran dels resultats obtinguts en I'assaig clinic SCOUT (Sibutramine Cardiovascular OUT come Trial), en que s'ha observat un increment de risc d'aconteixements cardiovasculars greus (com infart de miocardi o ictus) en els pacients tractats amb sibutramina i mentre s'estan valorant a nivel1 de I'Agencia Europea de Medicaments (EMEA) les implicacions que puguin tenir aquests resultats en I'ús de la sibutramina en la practica habitual, I'AENIPS ha emès aquesta nota informativa en la qual es dóna unes recomanacions sobre I'ús de sibutramina.
.
.