Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 20 de gener de 2010

Revisió i actualització de les Heparines de baix pes molecular (HBPM)


Les HBPM s’obtenen per fraccionament de l’heparina no fraccionada (HNF) i tenen un pes molecular menor.
.
A diferència de l’HNF, les HBPM presenten més capacitat d’inhibició del factor X, una semivida d’eliminació més prolongada i més biodisponibilitat per via subcutània.
.
Tenen un efecte antitrombòtic més prolongat i amb menys variacions individuals.
.
Tot i la similitud que hi ha entre elles, les diferents HBPM no es poden considerar equivalents terapèutics i cadascuna s’ha d’utilitzar en les indicacions aprovades i a les dosis i pautes recomanades.
.
.
Les HBPM són d’elecció per a la prevenció de la malaltia tromboembòlica en pacients quirúrgics i mèdics.
.
Totes les HBPM comercialitzades a Espanya disposen d’estudis en aquestes indicacions i totes les tenen aprovades.
.
De totes maneres, les més avaluades són l’enoxaparina, la dalteparina i la nadroparina.
.
En altres indicacions com el tractament de l’angina i l’infart de miocardi sense ona Q, l’enoxaparina, la dalteparina i la nadroparina són les més avaluades i estan aprovades.
.
L’enoxaparina també està aprovada per al tractament de l’infart de miocardi amb elevació del segment ST, i la dalteparina és l’única HBPM que està aprovada per a la prevenció secundària de la malaltia tromboembòlica en pacients oncològics.
.
L’hemorràgia i la trombocitopènia induïda per heparines són els efectes adversos més greus i es considera que el risc és menor per a les HBPM que per a l’HNF.
.
Les dades disponibles suggereixen que no hi ha diferències en la freqüència d’aquests efectes adversos entre les diferents HBPM.
..