Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 23 de febrer de 2010

Avaluació de Risedronat 75 mg
Evaluació de risedronat 75 mg 2 comprimits al mes.


. 
.
Pel Servicio Aragonés de Salud

Els fàrmacs d'elecció en el tractament de l'osteoporosi postmenopàusica són alendronat i risedronat, que han demostrat reduir el risc de fractures vertebrals i de cadera.
.
La reducció del risc de fractures de maluc es va observar en dones majors de 65 anys i amb fractura vertebral prèvia.
.
El tractament de l'osteoporosi amb bisfosfonats suposa una forma d'administració incòmoda per a les pacients i de manera crònica.
.
Qualsevol mesura per facilitar l'adherència fent més còmoda la seva dministració, podria ser un avantatge. No obstant això, es desconeix si amb una administració de 2 dies al mes esaconsegueix una millor adherència al tractament que amb una freqüència d'administració setmanal.
.
Fins a l'aparició d'aquesta nova presentació de 2 comprimits consecutius al mes, el bisfosfonat amb millor relació cost/eficàcia és alendronat setmanal, ja que, havent demostrat eficàcia en reducció de fractures vertebrals i de maluc, té el menor preu/envàs, en disposar de genèric.
.
La nova presentació de risedronat 75 mg resulta en un cost de tractament sensiblement més car (55% més car que alendronat setmanal).
.
Caldrà valorar si aquesta millora en la pauta (2 administracions cada 28 dies en lloc de 4) compensa l'increment de cost en el tractament.
.
De moment no hi ha dades per realitzar aquesta valoració.
.
Aquesta pauta de dosificació és un pas intermedi cap a la pauta de risedronat 150 mg 1 vegada al mes, ja comercialitzada en altres països.
.
 
 
CONCLUSIÓ
 
1.- Risedronat 75 mg administrat en 2 dies consecutius al mes, és un bisfosfonat ja comercialitzat anteriorment en presentacions diària i setmanal.
.
2.- La indicació aprovada és el tractament de l'osteoporosi postmenopàusica amb elevat risc de fractures.
.
3.- En un únic assaig clínic comparatiu amb risedronat en pauta diària (5 mg /dia) de baixa qualitat, s´ha demostrat eficàcia no inferior mesurada en termes de densitat mineral òssia.
.
4.- Encara que no s'han publicat assaigs amb resultats de reducció de fractures, tant la FDA com l'EMEA assumeixen que l'eficàcia demostrada per a risedronat 5 mg/dia es manté en la formulació de 75 mg 2 dies consecutius/mes.
.
5.- El perfil de seguretat sembla similar; ambdós règims de dosificació van ser comparables tant en la incidència d'abandonaments deguts a efectes adversos com en la incidència d'efectes adversos del tracto gastrointestinal.
.
.
.
.