Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 4 de febrer de 2010

Actualització del tractament empíric de les infeccions a l´AP


Espanya és un dels països desenvolupats amb més consum d'antibiòtics, majors taxes de resistències bacterianes en els patògens d'origen comunitari i exportadora d'aquestes a nivell mundial, i ocasionant un verdader problema de Salut Pública (Palop V, 2003; Smith RD, 2002).
.
Més del 90% de la prescripció d'antibiòtics es realitza en atenció primària, i és en aquest mitjà assistencial on la seva utilització és més incorrecta, relacionada amb les indicacions, la selecció de l'antibiòtic, la pauta posológica utilitzada, l'incompliment del tractament i l'automedicació (Palop V, 1999).
.
El greu problema de salut pública relacionat amb les resistències bacterianes ha motivat que diferents societats científiques es posin d'acord per realitzar recomanacions sobre la utilització d'antibiòtics i polítiques ha desenvolupar per racionalitzar el seu ús.
.
,