Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 12 de febrer de 2010

Avaluació d'Azitromicina col·liri..
.
.
.

Avaluació d'Azitromicina col·liri. Elaborada pel Comitè d'Avaluació de Nous Medicaments d'Euskadi (CEVIME)
.
Encara que l'azitromicina en solució oftàlmica sembla no inferior a la tobramicina en solució oftàlmica i és d'administració més còmoda, el seu cost és superior.
.
L'azitromicina, antibiòtic macrólido de segona generació, en solució oftàlmica, està indicada en el tractament tòpic antibacterià de la conjuntivitis causada per soques sensibles: conjuntivitis bacteriana purulenta i conjuntivitis tracomatosa causada per Chlamydiae trachomatis.
.
EFICÀCIA
En el tractament de la conjuntivitis bacteriana purulent, no hi ha assaigs comparatius front a altres principis actius indicats en la conjuntivitis bacteriana, a excepció de la tobramicina en solució oftàlmica davant la qual l'azitromicina ha mostrat una eficàcia no inferior en un únic assaig clínic.
.
La majoria de les conjuntivitis bacterianes són autolimitades i curen espontàniament.
.
En el tractament del tracoma, l'azitromicina oftàlmica no s'ha mostrat superior en eficàcia a l'administració d'una dosi única d'azitromicina oral.
.
SEGURETAT
L'azitromicina en solució oftàlmica presenta un perfil de reaccions adverses similar a la tobramicina oftàlmica, sent el malestar ocular (pruïja, coïssor, picor) la reacció adversa observada amb major freqüència després de la instil·lació.
.
PAUTA I COST
Encara que la seva posologia és més còmoda per al pacient, el seu cost és superior al d´altres alternatives oftàlmiques en el tractament de la conjuntivitis bacteriana purulent i al de la dosi única d'azitromicina oral en el tractament de la conjuntivitis tracomatosa.
.
RESUM
Una vegada realitzada l'avaluació de l'AZITROMICINA col·liri d'acord amb l'evidència científica disponible en aquest moment, el Comitè d'Avaluació de Nous Medicaments (CENM) recomana:
.
Continuar utilitzant els tractaments per a la conjuntivitis bacteriana purulent amb major experiència clínica, ja que, encara que l'azitromicina en solució oftàlmica sembla no inferior a la tobramicina en solució oftàlmica i és d'administració més còmoda, el seu cost és superior.
.

Més informació:


.
.
.