Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 25 de febrer de 2010

Bon control de la Diabetis Mellitus ...7 ó 7,5?


Resultats d´un estudio d´intervenció

The ADVANCE Collaborative Group. Intensive Blood Glucose Control and Vascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med
.
.
Segons l'autor d'aquest article, els resultats de l'estudi ACCORD vénen a sumar-se a una larga llista d'assaigs clínics (que va de l'UDGP a l'UKPDS) en els que no s'ha aconseguit demostrar que un millor control glicèmic dels pacients amb diabetis tipus 2 es tradueix en una disminució de la mortalitat cardiovascular.
.
Per contra posa l'èmfasi en insistir en l'eficàcia d'altres mesures com el control de pes i l'activitat física, el control de la pressió arterial i la util.lització d'estatines.
.
En la pràctica clínica habitual fa falta d'indicacions clares que permetin prendre decisions en el moment de decidir quin tractament recomanar als pacients.
.
Els estudis revisats demostren la dificultat per prendre decisions basades en les proves.
..
Hi ha nombroses proves derivades d'estudis epidemiològics que relacionen la taxa de complicacions micro-i macrovasculars amb el grau de control glucèmic. No obstant això, els estudis d'intervenció no sempre han tingut èxit quan han intentat demostrar que un control més estricte de la glucèmia reverteix aquesta situació.
.
Hi ha proves sòlides que preveu les complicacions microvasculars, però no s'ha demostrat que un control estricte de la glucèmia redueixi el risc de mort per qualsevol causa ni de complicacions cardiovasculars.
.
És probable que en els estudis hagin quedat englobades com morts de causa cardiovascular algunes que s'hagin causa de hipoglucèmies, que, lògicament, es produirien amb més freqüència en els pacients assignats a un tractament intensiu.
.
Tot i que els resultats dels estudis d'intervenció hagin fracassat a l'hora de demostrar la superioritat de mantenir xifres de HbA1c per sota del 7%, resulta sorprenent la insistència dels grups de treball en recomanar aquest nivell com a límit del mal control.
.
Atès que les xifres de glicada que s'associen amb una menor mortalitat són les del 7,5%, potser és més raonable considerar aquesta xifra com la que s'hauria d'utilitzar com a guia per decidir una intensificació del tractament hipoglicemiant.
.
Finalment, mai s'insistirà prou en que el tractament de la diabetis ha de ser multifactorial, incloent mesures no farmacològiques i controlant també els nivells d'altres factors de risc cardiovascular com la pressió arterial i de colesterol.
.
Havas S. The ACCORD Trial and Control of Blood Glucose Level in Type 2 Diabetes Mellitus: Time to Challenge Conventional Wisdom. Arch Intern Med 2009; 169: 150-154
.
.
.