Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 12 de febrer de 2010

Encara hi ha pacients tractats amb trimetazidina (Idaptan)?..
.
.


.
.
.
.
.
..
.
Es disposa d'una cinquantena d'estudis publicats sobre trimetazidina en els darrers 7 anys, gairebé tots en pacients amb cardiopatia isquèmica, però tenen importants limitacions metodològiques i compten amb mostres de pacients molt petites (molts entre 20 i 30).
.
2- Els estudis no semblen justificar les seves indicacions (profilaxi de les crisis d'àngor o tractament adjuvat del vertígen i tinnitus).

3.- No obstant això, encara hi ha força especialistes que prescriuen aquest medicament considerat de baix valor i, encara més greu, per a indicacions no aprovades.


Repercussions en la pràctica clínica
Sembla raonable i recomanable explicar als pacients la manca d'evidències sobre eficàcia de trimetazidina fins que no es disposi dels resultats d'un assaig clínic d'elevada qualitat metodològica.


Més informació:
1.- Zhong P, Wang WY, Zhou XF, Song WZ, Xie HJ, Lu Q, Chen S, Xu GH and Jin J. [Effects of trimetazidine on myocardial metabolism evaluated by PET-CT in patients with ischemic cardiomyopathy]. Zhonghua xin xue guan bing za zhi [Chinese journal of cardiovascular diseases]. 2008 Jan; 36 (1) :36-9. link


2.- Belardinelli R, Lacalaprice F, Faccenda E and Volpe L. Trimetazidine potentiates the effects of exercise training in patients with ischemic cardiomyopathy referred for cardiac rehabilitation. European journal of cardiovascular prevention and rehabilitation : official journal of the European Society of Cardiology, Working Groups on Epidemiology & Prevention and Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology. 2008 Oct; 15 (5) :533-40. link

.Font: 3Clics, Atenció Primària basada en l'evidència

.

.