Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 16 de febrer de 2010

Implantació d'un nou cribratge de detecció precoç de la hipoacúsiaEl seu objectiu és detectar la sordesa en els nadons acabats de néixer.
Al protocol hi ha el diagnòstic, el tractament i el seguiment educatiu que han de seguir els infants afectats.

Un de cada 1.000 infants té una hipoacúsia greu i profunda i, si hi afegim la moderada, pot arribar a afectar 3 de cada 1.000 infants.


El Departament de Salut ha presentat el Protocol per a la detecció precoç, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal, que estableix la incorporació d’un nou cribratge dintre de l’àmbit de la salut pública infantil, amb l’objectiu de detectar la sordesa en els nadons acabats de néixer. Es tracta d’un formulari que, a més de la prova de cribratge i de diagnòstic de la hipoacúsia, preveu tot el tractament i el seguiment educatiu que han de seguir els infants afectats d’aquesta deficiència.

Un de cada 1.000 infants té una hipoacúsia greu i profunda, i si hi afegim la moderada pot arribar a afectar 3 de cada 1.000 infants. La detecció precoç de la hipoacúsia, la seva posterior intervenció i el seu seguiment suposa obtenir un pronòstic més favorable d’aquesta malaltia.
Aquest cribratge, basat en els potencials auditius evocats, és una prova molt sensible i específica, i es durà a terme en les maternitats de la xarxa pública on neixin els nadons, a tot Catalunya. També hi haurà una unitat de referència de la hipoacúsia, on es derivaran aquells nadons als quals calgui fer el diagnòstic de sordesa i, posteriorment, hi haurà un seguiment d’aquests infants que es farà amb la intervenció d’algun dels 10 centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDAS), que estan ubicats en tot el territori.

La implementació d’aquest Protocol es farà a tot Catalunya i inclou també una instrucció del CatSalut i un registre que determinarà el total de casos, que permetrà la seva posterior avaluació mitjançant indicadors de procés i de resultats.


Document

. . .
.