Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 2 de febrer de 2010

La població immigrant fa un menor ús dels Serveis Sanitaris que la població autòctona!Les desigualtats en la salut i en l'ús dels Serveis Sanitaris entre la població immigrant i autònoma es deuen a un accés diferent al sistema sanitari i a un ús menor de les activitats preventives per part dels immigrants.

Principals conclusions a partir dels resultats:

Destaca la menor utilització de les activitats de prevenció per part de la població immigrant, especialment pel que fa referència a la salut de la dona. Així, s'han comprovat desigualtats en la salut reproductiva al detectar una major proporció d'embarassos en adolescents, més d'una major freqüència de sol • licituds d'interrupció voluntària de l'embaràs, amb un menor percentatge de dones amb un adequat control durant la gestació.

.
També s'ha observat una disminució en la proporció de dones en edat fèrtil que es realitzen citologies vaginals.
En la línia d'un menor ús d'activitats preventives s'inclou la disminució en l'administració de vacunes. Així mateix, es manifesta un percentatge més baix de fills d'immigrants amb un correcte calendari de vacunació administrat, i, d'altra banda, que els anticossos antirrubeola de les dones procedents de fora de les nostres fronteres tenen nivells inferiors respecte a les nacionals.
.
Pel que fa als nens i adolescents, a més de la inferior proporció d'correctes vacunacions, s'ha detectat un menor consum de iode en la dieta i un major nombre de peces dentals afectades en l'adolescència.
.
S'aprecia una pitjor salut percebuda en general i, en particular, major afectació de la salut mental, en algun cas a causa del rebuig social que perceben.

En l'estudi dels nounats s'ha observat major proporció d'hemoglobinopaties en nadons de pares de l'Àfrica Subsahariana. A Pel que fa al pes en néixer, no s'han apreciat grans diferències entre ambdues poblacions.
.
Pel que fa a VIH-SIDA, l'aspecte diferencial entre ambdues poblacions es centra en el diferent patró de transmissió, més associat a la via parenteral per part de la població autòctona, i no es troben diferències en altres aspectes relacionats amb el diagnòstic, tractament o supervivència.
.
La incidència de tuberculosi ha estat estimada entre dos i quatre vegades superior a la població immigrant que a l'autòctona. No obstant això, a part de la possible vinculació amb el fenomen migratori, s'ha de tenir en compte que, amb seguretat, hi ha factors socioeconòmics, com les condicions d'habitatge, que estan tan o més relacionats amb la malaltia.
.
Així, com resum dels resultats obtinguts en la revisió, s'aprecia que les temàtiques fonamentals de la investigació en les diferències entre ambdues poblacions es concentren en tres aspectes: salut infantil, salut reproductiva i malalties infeccioses. Els dos primers estarien relacionats amb el tipus de població, és a dir, amb una població més jove i, com s'ha descrit prèviament, segons col.lectius, amb una major taxa de fertilitat.
.
Pel que fa al tercer aspecte, el relacionat amb les malalties infeccioses, el motiu pel qual té tant de pes estaria tan relacionat amb la demanda de la població immigrant, com per la necessitat de l'autòctona de vigilar i controlar malalties que es creien en incidències decreixents al nostre país i que semblen haver augmentat amb l'onada migratòria.
.
En contra d'una opinió generalitzada, l'ús dels serveis sanitaris per part de la població nouvinguda sembla ser inferior que en l'autòctona.
.
A més, si observem els motius d'ingrés en un hospital d'aguts, s'aprecia un diferent patró d'utilització d'acord amb el tipus de població. En l'estudi de Cots sobre els Grups Relacionats de Diagnòstic del conjunt mínim de dades a l'alta, el principal motiu d'ingrés de la població immigrant són les causes obstètriques i neonatals, mentre que en població autòctona la principal causa és respiratòria, més d'acord amb un origen crònic de la patologia.

Document

.
.