Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 22 de febrer de 2010

L'ICAM registra un descens del 4,4% en les baixes per incapacitat temporal durant el 2009

Les principals causes han estat les malalties respiratòries, osteomusculars, traumatològiques i mentals.
.
El temps de baixa en dies per incapacitat temporal ha disminuït un 11% respecte al 2008
.
El 75% de les baixes tenen una durada inferior a un mes
.
Segons les dades registrades per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), el nombre total de baixes per incapacitat temporal (IT) ha disminuït un 8%, a Catalunya, durant el 2009 i respecte a l’any anterior.
.
Concretament, de gener a desembre de 2009, s’han produït 1.055.433 baixes, enfront 1.147.397 de l’any anterior.
.
Si fem distincions per gènere, en les dones han disminuït un 8,4% i en els homes un 0,7%.
Aquesta disminució és deguda, en bona part, a la millora en la gestió de les baixes per l’atenció primària de salut, en col·laboració amb l’ICAM, i a la millora en els llocs de treball.
.
Pel que respecta a les tipologies de malaltia que causen la major part de les incapacitats temporals, les del sistema respiratori -associades a grip i refredats- són les més freqüents, ja que suposen un 26% del total de baixes laborals, però també són les de menys durada, amb una mitjana de 7,4 dies.
.
Enguany, aquest punt s’ha vist agreujat a causa de l’alta incidència de la grip A, en el darrer trimestre de l’any, que ha fet que les baixes per grip exclusivament hagin representat un 7,2% del total de baixes del 2009, mentre que al 2008 van suposar el 2,7% del total.
.
Després de les respiratòries, la segona causa d’IT la constitueixen les malalties osteomusculars, amb un 18,8% de la mitjana total de baixes i amb una durada mitjana de 49,4 dies.
.
La tercera causa d’IT són els traumatismes, que suposen un 8% del total de baixes, amb una durada mitjana de 49,2 dies.
.
Les malalties mentals constitueixen la quarta causa d’IT, amb un 7,1% de les baixes, però són les que tenen una durada més llarga, amb una mitjana de 80,6 dies.
.
La incidència, que és el nombre de baixes per cent afiliats, presenta un valor acumulat del 33,2%, que és molt semblant al del 2008 (33,8%).
.
La prevalença, que és el nombre de baixes per cent afiliats existents en un mes determinat, mesurades al desembre, permet observar-hi valors idèntics als de l’any anterior (3,9 %).
.
Més d’un 75 % de les baixes tenen una durada inferior al mes.
.
La durada mitjana de les baixes per IT observada al 2009 (33 dies) és lleugerament inferior a la del 2008 (34,1 dies) i les dades sobre el total de dies de baixes per afiliat (10,8) també són inferiors a les del 2008 (11,3 dies).
.
Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM)
La incapacitat temporal té un important impacte socioeconòmic perquè afecta els treballadors, els empresaris i la societat. El cost de la prestació gira entorn dels 1.100 M€, a Catalunya, que equival a set vegades els costos de les afectacions laborals i dotze vegades els de les incapacitats permanents.
.
La gestió de la IT, a Catalunya, es recull com una de les mesures de l’Acord estratègic subscrit pel Govern i els agents socials, els empresaris i els treballadors.
.
.