Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 8 de febrer de 2010

Manual d´Epidemiologia. Llibre d´utilitat


Manual Docente de la Escuela Nacional de Sanidad MadridEl present volum inclou tretze temes elaborats per diferents autors de l'Escola Nacional de Sanitat, amb l'orientació fonamental de servir de suport a la docència del Mètode epidemiològic.
.
Així, partint de la definició d'epidemiologia i de la descripció de la seva aplicació potencial, es descriuen els conceptes bàsics d'aquest mètode científic, els seus principals dissenys d'investigació, els mètodes bàsics d'anàlisi de dades, les tècniques de control de biaixos i factors de confusió, les bases de l´inferència causal i els aspectes fonamentals de l'epidemiología clínica en l´escenari actual.
.
La consulta de diferents fonts bibliogràfiques és especialment important en el procés d´aprenentatge del mètode epidemiològic, una disciplina jove i en ple desenvolupament, amb plantejaments i terminologies en ocasions variables i subjectes a discussió.
.
En aquest sentit, aquest manual de suport a la docència inclou, al final de cada capítol, una selecció de lectures considerades de referència, recomanades com a fonts de consulta per complementar sobre el tema corresponent.
.
.
.
.
.
.
.n,n,n
nn