Els estimulants beta-adrenèrgics inhalats de llarga durada (salmeterol o formoterol) no s’han d’utilitzar sols (sense corticoides inhalats) en l’asma, segons adverteix l’FDA.
.
.
.

L’any 2003 ens vam fer ressò de l’aturada precoç de l’estudi SMART, perquè el salmeterol es va associar a un augment del risc d’episodis greus d’asma i de la mortalitat (Butll Groc 2003;16:9-11).

Després de la publicació de l’estudi SMART i dels resultats sobre la mortalitat associada a l’ús d’estimulants beta de llarga durada, l’FDA va completar una metanàlisi de 110 assaigs clínics amb asma i un total de 60.000 pacients.
.
Els resultats van mostrar que l’ús d’estimulants beta-adrenèrgics de llarga durada s’associa a un augment d’una variable combinada de mort relacionada amb l’asma, intubació o ingrés (NEJM 2009;360:1592-95).

Després de desacords entre experts i que un panel assessor de l’FDA votés a favor de prohibir l’ús de salmeterol i formoterol per al tractament de l’asma (notícia desembre 2008), l’FDA ha obligat als fabricants que s’inclogui a les fitxes tècniques que aquests fàrmacs estan contraindicats sense un corticoide inhalat, i que només s’haurien d’utilitzar durant el mínim temps possible.

En l’asma es recomana un tractament esglaonat segons la gravetat i revisar-lo de manera periòdica.
.
Els estimulants beta-adrenèrgics de llarga durada (salmeterol, formoterol) no són d’elecció per al tractament ocasional del broncospasme.
.
Estan indicats sobretot en pacients amb asma greu juntament amb corticoides inhalats.
. .