Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 16 de març de 2010

Actuació sobre les mossegades per gossos. Profilàxis de la ràbia..
.
.
.
.
.
Pregunta Clínica:
Ha de ser vacunat(Inmunoglobulina o vacuna) de la ràbia un pacient, correctament vacunat, que ha estat mossegat per un gos del qual no coneixem l'estat vacunal? 

Profilaxi postexposició: La vacunació de la ràbia No elimina la necessitat de profilaxi postexposició, que s'ha de realitzar igualment. S'haurà d'avaluar cada possible exposició al virus de la ràbia en funció dels següents factors:
.
1.- Presència de ràbia a la zona on va tenir lloc el contacte o procedència de l'animal
2.- l'espècie de l'animal, estat clínic i vacunació;
3.- Disponibilitat de l'animal per a l'observació i resultat de la mateixa; si hi va haver contacte amb la saliva i si l'agressió va ser provocada o no.

Es proposen les següents recomanacions i actuacions:
.
.
.