Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 9 de març de 2010

Actualització del tractament farmacològic del Glaucoma Crònic d´Angle Obert

.
.

Resum

· La hipertensió ocular és un factor de risc més per al desenvolupament del glaucoma crònic d'angle obert (GPAA).

· La decisió de tractar la realitzarà l'oftalmòleg de manera individualitzada per a cada pacient, basant-se en els factors de risc, en els valors de la pressió intraocular, en l'afectació del camp visual i en les proves estructurals del nervi òptic.

· La millor estratègia terapèutica per reduir les complicacions del glaucoma és reduir la pressió intraocular.

· El tractament tòpic d'elecció són els betablocadors i els anàlegs de les prostaglandinas.

· Los efectes sistèmics dels col·liris betablocadors són rellevants i estan contraindicats en asmàtics, en MPOC i davant de l'existència de bloqueigs cardíacs.

· Simplificar la posologia i individualitzar el consell millora l'adherència en tractament tòpic.

· El metge de família pot jugar un paper important en el seguiment del tractament, principalment en la detecció d'efectes adversos i en la millora del compliment.

.
.
.
Font: El Comprimido

.
.