Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 2 de març de 2010

Avaluació d´ Agomelatina (Valdoxan)Després de realitzar l'avaluació comparativa d’agomelatina en el tractament de la depressió major respecte als fàrmacs comparadors segons l'anàlisi de l'evidència científica publicada fins a aquest moment, el Comitè recomana:


Continuar utilitzant el ISRS com a tractament de primera línia en el tractament de la depressió major.

Justificació
1.- Manquen estudis comparatius directes d’agomelatina amb altres antidepressius en el tractament de la depressió major.

2.- Per comparació indirecta podem dir que la seva eficàcia és de rellevància clínica dubtosa.
3.- El perfil de seguretat, encara que és diferent al dels inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRS), és poc conegut i s’han descrit casos d’hepatotoxicitat per la qual cosa s’ha comercialitzat amb un pla de gestió de riscs, que recomana fer proves analítiques de la funció hepàtica abans del tractament i a les 6,12 i 24 setmanes.

4.- Es desconeix la seva eficàcia i seguretat a llarg termini.

5.- El seu cost és superior als antidepressius de referència.

Per tot això, no es considera que l’agomelatina aporti un benefici addicional en el tractament de la depressió.

Lloc en la Terapèutica
L’oferta d’antidepressius és àmplia, però l’eficàcia en la depressió és similar, encara que no ho és el perfil d’efectes adversos.

.Es considera que els ISRS són els fàrmacs de primera elecció en el tractament de la depressió, ja que presenten avantatges sobre els antidepressius tricíclics quant a facilitat d’ús i seguretat.

.L’agomelatina és una primera molècula d’una nova família d’antidepressius, amb un mecanisme d’acció diferent.

Falten estudis que estableixin el seu lloc en el tractament de la depressió.

.

.
.
.