Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 1 de març de 2010

El problema de les resistència per la sobreutilització d’antimicrobiansEl problema de les altes taxes de resistencia de determinats microorganismes, generat majorment per la sobreutilitzacio d’antimicrobians per al tractament dels processos infecciosos de la poblacio, unit a la mancanca en el desenvolupament de nous agents antimicrobians, fa que el tractament d’algunes infeccions greus sigui cada cop mes dificil, principalment les infeccions per bacteris gramnegatius multiresistents als antibiotics.
.
Aquest fet explica que l’us racional dels antimicrobians sigui l’estrategia mes efectiva per contenir l’augment progressiu de les resistencies i que aixo s’hagi de d’observar principalment a la comunitat, ambit en que es prescriuen la majoria d’aquests farmacs.
..
Coses importants:
Els professionals sanitaris tenen que coneixer algunes dades importants sobre les resistencies dels bacteris mes frequents que produeixen infeccions a la comunitat:
.
1.- En primer lloc, les taxes de resistencia d’S. pneumoniae a l’amoxicil.lina son actualment inferiors al 5%, i el mateix valor s’observa per a la combinacio d’amoxicil.lina i acid clavulanic.
.
2.- En canvi, aquestes taxes son superiors al 30% en el cas dels macrolids.

3.- Quant a Streptococcus pyogenes, les resistencies als b-lactamics segueixen essent del 0% (tambe enfront la penicil.lina V), i en canvi son superiors al 10% per als macrolids.

.4.-En aquest sentit, s’ha observat que la utilitzacio de tecniques antigeniques rapides per al diagnostic de la faringitis estreptococcica (StrepA) i la utilitzacio de la proteina C reactiva a la mateixa consulta del metge de familia i de pediatria s’associa a una menor prescripcio d’antibiotics.
.
5.- No obstant aixo, a excepcio d’aquests metodes, no hi ha cap altra prova rapida
amb una sensibilitat i especificitat optimes que permeti al clinic distingir l’etiologia virica de la bacteriana, per la qual cosa es necessari que es faci recerca en aquest sentit.

6.- Per exemple, no hi ha dubte que en la faringitis hauriem d’utilitzar l’StrepA a la consulta per identificar aquells casos tributaris de tractament antibacteria i, si escau, utilitzar una penicil.lina d’espectre reduit com la fenoximetilpenicil・lina, si no hi ha contraindicació.

Més informació:


.