Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 23 de març de 2010

Els antivirals no són efectius en la paràlisi facial idiopàtica


Els antivirals No són efectius en la paràlisi facial idiopàtica

.

Segons una revisió sistemàtica recentment publicada a la Biblioteca Cochrane Plus, els fàrmacs antivirals contra l'herpes simple no incrementen la recuperació completa en la paràlisi facial idiopàtica.

Recentment es va publicar una revisió Cochrane a fi d'avaluar l'efectivitat clínica i seguretat dels fàrmacs antivirals en pacients amb paràlisi facial idiopàtica (Biblioteca Cochrane Plus 2009. 2009 Número 4).

Implicacions per a la pràctica mèdica
Aquesta revisió Cochrane proporciona proves de que els antivirals, sols o en combinació amb corticosteroides, No afavoreixen la recuperació del nervi facial.

En conseqüència, la prescripció d'aquestes intervencions No està justificada, llevat que noves proves provinents d'assaigs grans i d'alta qualitat modifiquin aquesta conclusió.

Implicacions per a la investigació
Els resultats d'aquesta revisió posen en dubte les hipòtesis anteriors que indiquen a l'herpes simple com a causa de la paràlisi de Bell i s'hauria d'orientar la investigació cap al descobriment de causes alternatives.

Artícle de referencia

Pauline Lockhart, Fergus Daly, Marie Pitkethly, Natalia Comerford, Frank Sullivan.

En: Biblioteca Cochrane Plus 2009 Número 4.
Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com/.
.

.