Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 24 de març de 2010

Es segueix confirmant que el Metge és un Agent de l´Autoritat!
Es torna a reconeix el metge com a Agent de l´Autoritat!


.

Condemnada a pagar 600 euros per agressions verbals a una metgessa

El Jutjat considera que és un atemptat contra l'honor, l'estima i la dignitat de la facultativa

Una sentència del Jutjat d'Instrucció número 2 de Laredo ha condemnat a una usuària del Servicio Cántabro de Salud (SCS) a pagar 600 euros de multa per insultar una metgessa en l'acompliment de les seves funcions i atemptar no només contra el seu honor, sinó contra la seva estima i dignitat professional.


Segons explica la sentència, el dia d'autos la doctora va haver d'atendre tres urgències fora del Centre de Salut, el que va motivar un retard a l'agenda de pacients. Mentre es trobava atenent un pacient va interrompre la consulta C.F.A. que amb crits va insultar repetidament la doctora pel retard. Posteriorment va posar per escrit una queixa en la que novament insultava greument la doctora.

La defensa de la doctora, després d'activar el Protocol d'Agressions que té implantat la institució col·legial càntabra, considera que l'important de la sentència és que els fets han estat qualificats com a constitutius d'una falta, en entendre la Jutge que la doctora a l'exercici de les seves funcions com a metge del Servei Càntabre de Salut actuava com a Agent de l'autoritat, seguint el criteri de la Sentència del Tribunal Suprem que considera els metges dels serveis públics de Salut i als professors agents de l'Autoritat, segons recull l'article 634 del Codi Penal.

Segons va explicar l'Assessoria Jurídica del Col·legi de Metges de Cantàbria, els mateixos fets eren considerats com una "falta simple d'insults" de l'article 620.2 del Codi Penal, sent la pena sensiblement inferior a l'establerta per a l'article 634 del mateix cos legal.

Finalment, l'assessor jurídic va explicar que aquesta com altres sentències dictades en el mateix sentit fan comprendre tant usuaris i pacients d'un servei públic, que en l'Estat de Dret hi ha mecanismes suficients que garanteixen els drets que com a usuaris i pacients es tenen a l'hora de reclamar, "oblidant en nombroses ocasions que junt amb aquests drets que com a usuaris tenim obligacions".

Finalment, en cap cas No és admissible ni suportable, per qualsevol professional que treballi per a un servei públic la utilització per part dels usuaris i pacients de l'atac sistemàtic i gratuït al seu honor, estima i dignitat professional com a mitjà d'expressar la seva frustració.
.
.
.