Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 3 de març de 2010

Guia de bona praxi per a la vigilància de la salut mental en el treballUn nou instrument per a la prevenció dels trastorns de salut mental relacionats amb els riscos psicosocials del treball!Es tracta de la primera guia sanitària, elaborada des d’una administració pública de l’Estat, que aborda aquesta problemàtica.
.
S’adreça als professionals de la medicina del treball i dels serveis de prevenció de les empreses, amb la finalitat d’oferir-los recomanacions per a la gestió dels trastorns de salut mental relacionats amb els riscos psicosocials del treball.
.
L’objectiu principal és facilitar la identificació precoç del personal amb problemes de salut mental que puguin tenir relació amb el treball, amb la finalitat d’establir mesures per prevenir-ne de nous i evitar l’evolució dels existents a estadis més avançats de la malaltia.us i evitar l’evolució dels existents a estadis més avançats de la malaltia.
Les recomanacions es basen en l’evidència científica disponible, la normativa legal i les condicions de pràctica real on ha de ser aplicada, per la qual cosa es va dur a terme un ampli procés de participació entre els principals agents implicats: professionals sanitaris dels serveis de prevenció (potencials usuaris de la guia), personal tècnic de prevenció de riscos laborals especialista en psicosociologia, professionals de la inspecció mèdica i de treball, així com agents socials (personal delegat de prevenció i representants empresarials).
.
El document té una orientació eminentment pràctica i incorpora instruments que orienten l’abordatge dels trastorns de salut mental relacionats amb els riscos psicosocials, des de la detecció i derivació assistencial fins a la proposta d’intervenció preventiva sobre els factors de risc psicosocial del treball.
.
També s’hi emfasitza la coordinació entre personals: el sanitari de vigilància de la salut i el tècnic de prevenció de riscos laborals, per tal de millorar l’efectivitat i l’eficiència de les intervencions.

.
.
.
.
.