Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 29 de març de 2010

Hi ha un retras del deteriorament cognitiu en ancians per l'ús de Ginkgo Biloba?


El Ginkgo Biloba no retarda el deteriorament cognitiu !

.
..

Resultats


1.-No existeix diferència entre el grup tractat amb Ginkgo Biloba i el tractat amb placebo.

2.- El tractament amb Ginkgo Biloba no retarda el deteriorament cognitiu en pacients ancians sans ni en aquells que presentaven un deteriorament lleu.
.
3.- En aquesta subanàlisi d'un estudi previ "Ginkgo Biloba for Prevention of Dementia" (JAMA 2008) dels mateixos autors, es demostra que l'arrel de Ginkgo Biloba, utilitzada per prevenir problemes associats a l'edat, no retarda el deteriorament cognitiu global, ni millora els dominis específics de la cognició com la memòria, el llenguatge, l'atenció, les habilitats vissuals-espacials i les funcions executives.
4.- Les limitació principal de l'estudi és l'abandonament i la pèrdua de pacients, entorn del 40% en ambdós grups.

5.- Els resultats obtinguts al costat de l'evidència existent confirmen que l'extracte de Ginkgo Biloba no s'ha d'utilitzar per al tractament del deteriorament cognitiu lleu ni com a prevenció del deteriorament en persones ancianes sanes.Missatge per a la pràctica clínica
No s'ha d'utilitzar Ginkgo Biloba per tal de retardar el deteriorament cognitiu en les persones ancianes!.
Document

.D
.