Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 8 de març de 2010

Miopatia Hipocalèmica per begudes resfrescants amb cola


Durant les darreres dècades ha augmentat moltíssim el consum de begudes refrescants, entre les quals són les begudes de cola, les que més es venen a tot el món.
.
A més dels efectes adversos ja estudiats que potencialment pot tenir un consum crònic moderat de cola (debilitament de l'esmalt dental, desmineralització òssia, desenvolupament de la síndrome metabòlica i diabetis mellitus), diverses línies d'evidència remarquen que també el consum excessiu és perjudicial perquè pot provocar hipopotassèmia greu amb afectacions greus com poden ser la miopatia hipocalèmica.
.
Aquest fet pot portar problemes importants de salut pública, atès que a molts països s'està augmentant el volum de beguda de cola contingut en els envasos comercialitzats habitualment.

.
Diverses línies d'evidència suggereixen que el consum crònic de grans quantitats de begudes refrescants amb cola pot afectar i empitjorar l'homeòstasi del potassi i provocar alteracions greus de salut, com ara la miopatia hipocalèmica.
.
Encara que la majoria de casos es van recuperar bé, preocupa el fet que des del punt de vista comercial estan augmentant les mides dels envasos de cola perquè això, sí que podria portar a alteracions més greus com ara arítmies cardíaques.
.
Calen estudis més a fons per justificar l'ús de limitacions en la dosi diària màxima recomanada d'aquestes begudes refrescants.

Document