Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

divendres, 12 de març de 2010

MPOC: anticolinèrgics sols o combinats?

Els tractaments de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) moderada-greu no han estat prou estudiats.
.

.
..
Un assaig clínic aleatoritzat, doble cec, multicèntric, va comparar tiotropi sol front a tiotropi/salmeterol i front a tiotropi/salmeterol/fluticasona en 449 pacients amb MPOC moderada-greu.
.
Resultats
La proporció de pacients amb una exacerbació de l'MPOC que requeria tractament amb corticoides sistèmics o antibiòtics (variable principal) va ser similar en el grup tiotropi (62,8%) tiotropi/S (64,8%; IC95% -12,8 a 8,8%) i tiotropi/S/F (60,0%; IC95% -8,2 a 13,8%). La mitjana d'exacerbacions per pacient/any tampoc no va mostrar diferències significatives (1,61 vs 1,75 vs 1,37).
.
Altres resultats en variables secundàries són poc valorables atès que un 47%, 43% i 26%, respectivament, dels pacients varen abandonar l'assaig prematurament (la majoria per manca d'eficàcia).
.
En variables secundàries respecte de tiotropi sol, l'opció tiotropi/salmeterol/fluticasona va incrementar més el FEV1 (0,086 vs 0,027 L; p = 0,049) i la qualitat de vida (diferència de 4,1 punts en l'escala de St George's RQ; p = 0,01), tendint a un menor nombre d'hospitalitzacions per exacerbació (RR 0,81; IC95% 0,65 a 1,01) i per qualsevol causa (RR 0,67; IC95% 0,45 a 0,99).
.

Repercussions en la pràctica clínica


En pacients amb MPOC moderada o greu tractats amb triotropi, l'addició de corticoides inhalats i beta-agonistes de llarga durada No modifica la probabilitat d'exacerbació de l'MPOC, però podria millorar variables secundàries (funció pulmonar, qualitat de vida i probabilitat d'hospitalització).
.
.
Aaron SD, Vandemheen KL, Fergusson D, Maltais F, Bourbeau J, Goldstein R, Balter M, ODonnell D, McIvor A, Sharma S, Bishop G, Anthony J, Cowie R, Field S, Hirsch A, Hernandez P, Rivington R, Road J, Hoffstein V, Hodder R, Marciniuk D, McCormack D, Fox G, Cox G, Prins HB, Ford G, Bleskie D, Doucette S, Mayers I, Chapman K, Zamel N and FitzGerald M. Tiotropium in combination with placebo, salmeterol, or fluticasone-salmeterol for treatment of chronic obstructive pulmonary disease: a randomized trial. Annals of internal medicine. 2007 Apr 17; 146 (8) :545-55. link


Font: 3clics.
.
.
.