Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 18 de març de 2010

Relacions de la HbA1c i la glucèmia basal amb el risc de diabetis, cardiopatia isquèmica, AVC isquèmic i altres causes de mortalitat.
Fa un any, un comitè internacional d'experts va recomanar incloure com a criteri diagnòstic de la DM la presència de valors de
HbA1c >=6,5%
..
.
Aquesta decisió es va basar en la troballa que existia una relació entre els valors d'aquest paràmetre i la prevalença de retinopatia diabètica en estudis transversals.
.
En aquest estudi es confirma també que els valors de HbA1c es relacionen amb el risc de desenvolupar complicacions macrovasculars a llarg termini i que aquesta relació es dóna amb valors per sota del rang de la diabetis.
.
Aquest fet és important ja que la malaltia macrovascular és la causa més important de mort i d'hospitalització.
.
El fet que també en aquest cas la relació amb la HbA1c sigui més forta que amb la glicèmia basal hauria de portar a la reflexió de la utilitat de mantenir aquest valor analític com a criteri diagnòstic de la DM.

Finalment, cal recordar que en diversos estudis el plantejar-se objectius de HbA1c inferiors a 7,5 % s'ha associat a un major risc d'esdeveniments adversos, pel que la intervenció en aquests pacients s'hauria de basar probablement en el canvi dels estils de vida i en el control dels altres factors de risc cardiovascular.
.
.
Estudi
.
.
.
.
.
. .