Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 5 de març de 2010

Major risc de fibril·lació auricular per antagonistes del calci


.
.
.
...
..
.
Estudi casos-control realitzat per investigadors Suïssos i Americans on van comparar el risc relatiu de la incidència de fibril·lació auricular entre pacients hipertensos que rebien tractaments antihipertensius de diferents classes.
.
Ells van utilitzarr la base de dades d'Investigacions de la PGR del Regne Unit, base de dades d'atenció primària ben validada que comprèn aproximadament 5 milions de registres de pacients.
.
Es van incloure 4.661 pacients amb fibril·lació auricular i 18.642 controls aparellats d'una població de 682.993 pacients tractats d´hipertensió.
.
Resultats
"La teràpia actual en exclusiva a llarg termini amb inhibidors de l'ECA (OR 0,75), ARAII (OR 0,71), o beta-bloquejants (OR 0,78) es va associar amb un menor risc per a la fibril·lació auricular que el tractament exclusiu actual amb antagonistes del calci.
.
Els canvis de la pressió arterial durant els cursos de tractament no va poder ser avaluat, i el risc de biaix per indicació no es poden excloure completament en un estudi observacional".
.
Conclusions
"En pacients hipertensos, que reben a llarg termini els IECA, els ARA II o betablocadors redueixen el risc de fibril·lació auricular en comparació amb els que reben bloquejadors dels canals de calci".

Vet aquí una raó per elegir una classe diferent de bloquejadors dels canals de calci com a tractament de primera línia per a la hipertensió.

Per al resum complet: aquí.

Ann Intern Med 152 (2): 78-84, 19 January 2010 © 2008 a l'Acadèmia Americana de Metges de Família
Risc d'incidència per a la fibril·lació auricular en pacients que reben medicaments antihipertensius . Un estudi de casos i controls. Beat A. Schaer, Cornelia Schneider, Susan S. Jick, David Conen, Stefan Osswald, i Christoph R. Meier.
. .
.
.