Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 23 d’abril de 2010

Existeixen raons per justificar un ús tan ampli dels IBP en el nostre medi?


Es podria preguntar-se si existeixen raons per justificar un ús tan ampli dels IBP en el nostre medi, i quin és el motiu d'aquesta diferència respecte a altres països, doncs sembla poc probable que la raó sigui la diferència en les prevalences de les patologies en les que estan indicats.
.
En un estudi observacional de prescripció-indicació d'IBP realitzat al nostre país l'any 2003, la prescripció d'IBP en Atenció Primària es va ajustar només en un 36,4% a les indicacions aprobades.

IDEES CLAU
1.- El consum d'IBP s'ha disparat de manera injustificada en els últims anys (indicacions no clares, tractaments massa llargs, automedicació...).
.
2.- Els IBP tenen una relació benefici-risc molt favorable, encara que el seu consum no és exempt de riscs.
.
3.- Ni tots els pacients en tractament amb AINE necessiten un gastroprotector, ni tampoc ho necessiten els pacients polimedicats pel fet de ser-ho, si no prenen AINE.
.
4.- És necessari reconsiderar els hàbits de prescripció dels IBP, prescriure'ls en les indicacions aprovades, a la dosi mínima eficaç i avaluar periòdicament la seva indicació per contribuir a un ús racional dels mateixos.
.

En pacients que prenen AINE, es consideren factors de risc per indicar gastroprotecció
.
1.- Història prèvia d'úlcera o complicacions
2.- Edat avançada (>65)
3.- El tractament concomitant amb anticoagulants o corticoides orals
4.- Presència de comorbiditat greu (malaltia cardiovascular, renal o hepàtica severa)
5.- Tractament amb AINE a dosis altes durant períodes prolongats
6.- Tractament simultani amb àcid acetilsalicílic a dosis baixes
Article de revisió: Infac
.