Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 14 d’abril de 2010

Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya.


Eina pràctica per detectar, valorar i abordar la violència masclista.


.
.

.
.
Hi ha una sèrie de signes i símptomes que poden fer pensar que la dona pateix violència masclista.
.
.És important que el conjunt de professionals de la salut els conegui i mantingui una actitud d’alerta en la consulta, ja que la detecció d’aquests signes pot permetre intervenir sobre les situacions de violència.
.
El Protocol defineix les diverses formes de violència masclista (física, psicològica, sexual i econòmica) i àmbits en els quals es pot produir la violència masclista i dóna les pautes d’actuació per a la cerca activa d’aquestes situacions a través d’entrevistes clíniques a la dona davant de sospita de violència.
A més de contribuir a la detecció primerenca dels maltractaments, els professionals de la salut han de proporcionar a les dones en aquesta situació el tractament requerit i derivar-les als serveis idonis per a que rebin l'atenció i informació necessàries.

.El model d’atenció que planteja el Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya té com objectius:

1.- Facilitar al conjunt de professionals de la salut unes pautes d’actuació per a la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones que han patit o pateixen violència i a les que es troben en risc de patir-la, així com pautes d’actuació amb fills i filles o persones dependents que puguin conviure amb la dona i són testimonis i víctimes de la violència.

2.- Crear i establir les bases, els mecanismes i els circuits per a dur a terme una actuació correcta en casos de violència masclista.

.3.- Unificar criteris de les institucions i els àmbits sanitaris implicats en l’atenció a les dones que han patit o pateixen violència o que estan en risc de patir-ne, així com fills i filles o persones dependents que puguin conviure amb la dona i són testimonis i víctimes, per tal d’actuar de manera conjunta i coordinada, tenint en compte el respecte necessari a l’autonomia personal.

L’elaboració d’aquest document s’emmarca i dóna compliment al Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género..

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

1 comentari:

Lara ha dit...

Manual de molta utilitat per a tots els professionals sanitaris.
No sóc una professional sanitaria, però treballo dintre l'entorn sanitari, realitzant altres tasques.